Υποστηρικτές Προγράμματος

09 Ιανουαρίου 2017

Πρατήρια ΕΚΟ

Η επιχείρηση συνεισφέρει στο πρόγραμμα ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,04% του συνολικού ποσού συναλλαγών σε αυτήν από κατόχους / χρήστες καρτών εκδόσεως της Εθνικής Τράπεζας που μετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης go4more.

09 Ιανουαρίου 2017

Supermarket Σκλαβενίτης

Η επιχείρηση συνεισφέρει στο πρόγραμμα ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,04% του συνολικού ποσού συναλλαγών σε αυτήν από κατόχους / χρήστες καρτών εκδόσεως της Εθνικής Τράπεζας που μετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης go4more.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ