Αίτηση λήψης απόδειξης

  • Σε περίπτωση εμβάσματος αναγράφεται ως αιτιολογία πληρωμής.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ