Σχολικά γεύματα στα Τρίκαλα και την Καβάλα 2016 – 2017 | Act4Greece

Σχολικά γεύματα στα Τρίκαλα και την Καβάλα 2016 – 2017

Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

Η σωστή διατροφή των μικρών μαθητών εξασφαλίζει ενέργεια και θρεπτικά συστατικά για την καλή σωματική και νοητική υγεία, την ανάπτυξή τους, καθώς και τη θετική επίδοση στις σχολικές δραστηριότητες. Βοηθά επίσης να τεθούν οι βάσεις της μεσογειακής διατροφής, δημιουργώντας υγιή αντίληψη για την αξία του υγιεινού γεύματος από πολύ νεαρή ηλικία.

Το act4Greece στηρίζει το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την παροχή σχολικών γευμάτων σε μαθητές δημοτικών σχολείων στους Δήμους των Τρικάλων και της Καβάλας. Οι Δήμοι αυτοί επιλέχθηκαν ως δυο από τους τριάντα Δήμους όπου υλοποιείται πιλοτικά το Πρόγραμμα του Υπουργείου «Κοινωνικό́ Εισόδημα Αλληλεγγύης», ως μια επιπρόσθετη ενισχυτική́ δράση, για την αντιμετώπιση, αφενός των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου  για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής.

Η δράση χρηματοδότησε 87.328  ζεστά μεσημεριανά σχολικά γεύματα σε 18 δημοτικά σχολεία των Τρικάλων, καλύπτοντας τις ανάγκες σίτισης 1.202 μαθητών, καθώς και 90.016 γεύματα σε 9 δημοτικά του Δήμου Καβάλας, καλύπτοντας 1.183 μαθητές. Τα γεύματα προετοιμάζονταν σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης Τρικάλων και Καβάλας, προσφέροντας επιπλέον οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.

ΣΧ. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 445.601
ΣΤΟΧΟΣ: € 586.000
15/12 - 02/06/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 02/06/2017

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΦΑΣΗ Β΄

ΣΤΟΧΟΣ: € 25.000
26/07 - 26/01/2019
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΝΑ ΠΑΩ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΣ: € 79.000
20/03 - 20/09/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 1.500.000
26/07 - 26/07/2019
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ