Σχολικά Γεύματα στον πληγέντα από πλημμύρες Δήμο Μάνδρας

Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 15ης Νοεμβρίου 2017 στη Δυτική Αττική, οι ανάγκες για στήριξη των κατοίκων των περιοχών αυτών έχουν αυξηθεί σημαντικά, κυρίως σε ότι αφορά στην παροχή τροφίμων. Σε αυτό το περιβάλλον, για ακόμη μια φορά αναδύεται η ανάγκη της σωστής διατροφής των παιδιών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις σχολικές τους δραστηριότητες.

Σε συνέχεια των επιτυχημένων δράσεων «Σχολικά Γεύματα», κρίθηκε σκόπιμη η επέκταση του προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την παροχή ζεστών μεσημεριανών γευμάτων στους μαθητές 5 δημοτικών σχολείων του Δήμου Μάνδρας.

Τo act4Greece στηρίζει τη δράση για την κάλυψη των αναγκών παροχής σχολικών γευμάτων σε 864 μαθητές του Δήμου Μάνδρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε €100.000, που αντιστοιχεί σε 35.842 γεύματα και θα διαρκέσει από 16/04/2018 έως 13/06/2018. Η συγκέντρωση των πόρων έχει στόχο την κάλυψη γευμάτων που θα προσφερθούν στα παιδιά το χρονικό διάστημα από 16/04/2018 έως 13/06/2018.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 100.000
ΣΤΟΧΟΣ: € 100.000
16/04 - 13/06/2018
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 17/04/2018

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα videos.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 50.000
01/06 - 01/12/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΦΑΣΗ Β΄

ΣΤΟΧΟΣ: € 25.000
26/07 - 26/01/2019
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ: € 98.000
02/05 - 02/11/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ