Δημιουργία εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικτυακής εφαρμογής με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) ανέλαβε την πρωτοβουλία της δημιουργίας μιας ψηφιακής πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει διαφορετικού τύπου υλικό (αρχειακά τεκμήρια, έργα τέχνης, καταγραφές τραγουδιών, σχέδια) για διαφορετικές όψεις της περιόδου του Αγώνα για την Ανεξαρτησία (1800-1830).

Στόχος του έργου είναι να κάνει προσιτό στον καθένα, υλικό που αφορά το 1821 και που μέχρι σήμερα φυλάσσεται σε διαφορετικά Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Συλλογές. Η δικτύωση του υλικού αυτού σε μία ψηφιακή πλατφόρμα θα βοηθήσει σημαντικά την αξιοποίησή του στην έρευνα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη ενός πιο σύνθετου δημόσιου λόγου για το πρόσφατο παρελθόν, ενώ θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε η μελέτη για την Ελληνική Επανάσταση να γίνει προσιτή και για το διεθνές ερευνητικό κοινό, αφού η τεκμηρίωση του υλικού πραγματοποιείται και στα αγγλικά.

Με την υποστήριξη του Προγράμματος act4Greece, η δράση κατάφερε σε πρώτη φάση να συγκεντρώσει €64.317 για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο της. Με το ποσό αυτό το ΚΕΑΕ ολοκλήρωσε το σχεδιασμό της βάσης δεδομένων που θα υποδεχτεί το αρχειακό υλικό και έγιναν οι πρώτες δοκιμαστικές εγγραφές.

Σε δεύτερη φάση, το ΚΕΑΕ επιδιώκει:

  • τη διασύνδεση των τεκμηρίων, μέσα από μεταδεδομένα που ακολουθούν διεθνή πρότυπα για
    εύκολη αναζήτηση στα ελληνικά και τα αγγλικά
  • τη δικτύωση των ερευνητών, μέσα από τακτικές συναντήσεις που συμβάλλουν στο διάλογο για
    θεωρητικά και μεθοδολογικά θέματα δημιουργώντας μια νέα επιστημονική κοινότητα
  • τον σχεδιασμό ψηφιακών εκθεμάτων που θα παρουσιαστούν σε μία επετειακή έκθεση για την
    Ελληνική Επανάσταση σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη

Το act4Greece στηρίζει τη δράση από 30.10.2017 έως 30.4.2018, με στόχο να συγκεντρωθούν €60.000, ώστε το καινοτόμο αυτό έργο της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας να φτάσει στην ολοκλήρωσή του.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1821

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 9.610
ΣΤΟΧΟΣ: € 60.000
30/10 - 30/04/2018
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 30/04/2018

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ: € 21.000
13/02 - 13/08/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΝΑ ΠΑΩ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΣ: € 79.000
20/03 - 20/09/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ: € 98.000
02/05 - 02/11/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ