Δημιουργία εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικτυακής εφαρμογής με θέμα την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

Tο Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (KEAE), με αφορμή την επερχόμενη επέτειο των διακοσίων χρόνων από το 1821, υλοποιεί ήδη από το 2016 ένα πολύπλευρο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο».

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής υποδομής που θα διασυνδέει για πρώτη φορά αρχειακό υλικό που αφορά το 1821, και βρίσκεται κατακερματισμένο σε διαφορετικά αποθετήρια, σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωσή του, καθώς και η συγκρότηση πληρέστερων καταλόγων των επιμέρους αρχειακών συλλογών, θα επιτρέψουν την πλήρη χαρτογράφησή του. Πολίτες από την Ελλάδα και τον απόδημο Ελληνισμό, εκπαιδευτικοί και ερευνητές από όλο τον κόσμο, θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο υλικό, το οποίο θα παρουσιάζεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Η 1η φάση του έργου (2016-2017), που αφορούσε αρχειακή εργασία σε συνεργαζόμενους φορείς και χρηματοδοτήθηκε μέσα από το crowdfunding πρόγραμμα act4Greece, έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία (ψηφιοποίηση αρχειακών τεκμηρίων, τεκμηρίωση αρχειακού υλικού – έγγραφα, αντικείμενα, οπτικοακουστικό υλικό – εισαγωγή των σχετικών μεταδεδομένων στη βάση του προγράμματος).

Με την έναρξη του 2018, ξεκίνησε η 2η φάση του έργου, η οποία προβλέπει τη συνέχιση της αρχειακής εργασίας, αλλά δίνει, επίσης, έμφαση σε νέες, πρωτότυπες, αυτοτελείς έρευνες, που προάγουν τον σύγχρονο και έγκυρο επιστημονικό διάλογο, και θα είναι οργανωμένες σε μια μικρή ψηφιακή βιβλιοθήκη. Πάνω σε αυτό το υπόβαθρο, και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, η επιστημονική επιτροπή σχεδιάζει παράλληλες δράσεις, όπως εκθέσεις, συνέδρια, ψηφιακές εκδόσεις, κ.ά.

Με την υποστήριξη όλων σας, καταφέραμε να στηρίξουμε νέους ερευνητές από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την ανεργία που μαστίζει τους νέους επιστήμονες στη χώρα μας. Οι ερευνητές αυτοί απασχολούνται σε επιμέρους πακέτα εργασίας ανά συνεργαζόμενο φορέα.

Προχωρούμε το καινοτόμο έργο μας και συνεχίζουμε με δύναμη και ενέργεια, για να συγκεντρώσουμε ακόμα περισσότερους πόρους, έτσι ώστε το 2021 να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το σημαντικό αυτό εγχείρημα.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1821

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 9.610
ΣΤΟΧΟΣ: € 60.000
30/10 - 30/04/2018
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 30/04/2018

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 1.500.000
26/07 - 26/07/2019
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ: € 98.000
02/05 - 02/11/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΦΑΣΗ Β΄

ΣΤΟΧΟΣ: € 25.000
26/07 - 26/01/2019
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ