Πρόγραμμα "Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους"

Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

Πολλοί από μας πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν ανασφάλιστοι πολίτες και ότι οι ανάγκες σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι πια καλυμμένες. Είναι όμως έτσι;

Από την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα, ένας σημαντικός αριθμός συνανθρώπων μας έχασε την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λόγω οικονομικής αδυναμίας, ανυπαρξίας ή απώλειας της ασφαλιστικής τους κάλυψης, ως απόρροια της ανεργίας ή των χρεών απέναντι στον ασφαλιστικό τους φορέα. Τα τελευταία χρόνια νέες ομάδες ευάλωτων ανθρώπων, όπως μετανάστες και πρόσφυγες που περνούν ή εγκαθίστανται στη χώρα μας, παρουσιάζουν  αυξημένες ανάγκες στον τομέα της περίθαλψης.

Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος συμμετοχής για την προμήθεια των φαρμάκων τους ή να πληρώσουν ακριβές για την αντιμετώπιση της ασθένειάς τους εξετάσεις που δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.

Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2013 το πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους», με στόχο την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών παιδιών και ενηλίκων που είναι ανασφάλιστοι, οικονομικά αδύναμοι ή δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μέσω του act4Greece αναζητούνται οικονομικοί πόροι για τη στήριξη του προγράμματος, ύψους €24.000 το χρονικό διάστημα από 10.04.2017 έως 31.10.2017.

ΣΤΗΡΙ-ΖΟΥΜΕ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 10.213
ΣΤΟΧΟΣ: € 24.000
10/04 - 31/10/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 01/11/2017

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 35.000
17/01 - 31/12/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

ΣΤΟΧΟΣ: € 40.000
18/09 - 18/03/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

YOU GO CULTURE

ΣΤΟΧΟΣ: € 65.000
10/05 - 31/12/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ