Πρόγραμμα "Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους"

Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

H κοινωφελής, μη-κερδοσκοπική οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ από την ίδρυσή της το 2010 προσφέρει ανιδιοτελώς ιατροφαρμακευτική στήριξη σε ευάλωτες ομάδες και άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας, χωρίς καμία ηλικιακή, φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκριση. Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2013 το πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους», με στόχο την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών παιδιών και ενηλίκων που είναι ανασφάλιστοι, οικονομικά αδύναμοι ή δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Από την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα, ένας σημαντικός αριθμός συνανθρώπων μας έχασε την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λόγω οικονομικής αδυναμίας, ανυπαρξίας ή απώλειας της ασφαλιστικής τους κάλυψης, ως απόρροια της ανεργίας ή των χρεών απέναντι στον ασφαλιστικό τους φορέα. Τα τελευταία χρόνια νέες ομάδες ευάλωτων ανθρώπων, όπως μετανάστες και πρόσφυγες που περνούν ή εγκαθίστανται στη χώρα μας, παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες στον τομέα της περίθαλψης. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος συμμετοχής για την προμήθεια των φαρμάκων τους ή να πληρώσουν ακριβές εξετάσεις για την αντιμετώπιση της ασθένειάς τους που δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.

Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017 καλύφθηκαν 1.042 αιτήματα που αφορούν σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες, Έλληνες, μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι παραπέμφθηκαν από τους συνεργαζόμενους φορείς του προγράμματος και αφορούν σε άμεση και εξατομικευμένη κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών κάθε είδους. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το 2016, υλοποιήθηκαν 366 αιτήματα, εκ των οποίων τα 281 αφορούσαν σε ενήλικες και τα 85 σε παιδιά. Η τάση είναι συνεχώς ανοδική καθώς, όπως φαίνεται, η ανάγκη κάλυψης ιατροφαρμακευτικών αναγκών είναι μεγάλη.

Το πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους» βρισκόταν αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα crowdfunding act4Greece τη χρονική περίοδο από 10/04/2017 έως 31/10/2017. Το ποσό που συγκεντρώθηκε θα δώσει τη δυνατότητα στην οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ να σταθεί δίπλα στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, καλύπτοντας τις ιατροφαρμακευτικές τους ανάγκες, όπως επισκέψεις σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, ιατρικές εξετάσεις, επεμβάσεις, τοκετούς, κάλυψη φαρμακευτικής αγωγής και φαρμακευτικών αναλωσίμων, αγορά ορθοπεδικών ειδών (τεχνητά μέλη, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομειακές κλίνες, ορθοπεδικά παπούτσια και πέλματα, νάρθηκες, κλπ.), ακουστικά βαρηκοΐας, συσκευές οξυγόνου, διορθωτικά γυαλιά οράσεως κ.ά. Μέσω του προγράμματος, συνάνθρωποί μας που έχουν ανάγκη θα αποκτήσουν ξανά ελπίδα για τη βελτίωση της υγείας τους και αυτοπεποίθηση για την πορεία της ζωής τους.

ΣΤΗΡΙ-ΖΟΥΜΕ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 10.213
ΣΤΟΧΟΣ: € 24.000
10/04 - 31/10/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/10/2017

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ: € 98.000
02/05 - 02/11/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 50.000
01/06 - 01/12/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΝΑ ΠΑΩ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΣ: € 79.000
20/03 - 20/09/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ