Πρότυπη παιδική χαρά για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες

Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

H παιδική χαρά είναι ένας τόπος παιχνιδιού, με ποικίλες ευεργετικές επιδράσεις, όχι μόνο για το παιδί, αλλά και για τους γονείς. Ειδικότερα στις μεγαλουπόλεις, όπου οι δυνατότητες σωματικής δραστηριότητας είναι σαφώς περιορισμένες, οι παιδικές χαρές είναι οι κατεξοχήν χώροι παιχνιδιού και διαμόρφωσης σημαντικών δεξιοτήτων, όπως η ανάπτυξη και εξάσκηση των κινητικών δεξιοτήτων (λεπτής και αδρής κινητικότητας), η πολυαισθητηριακή διέγερση, η ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας, οι ευκαιρίες για κοινωνική ενσωμάτωση, κλπ.

H Αμυμώνη, με μακρόχρονη εμπειρία και ευαισθησία σε παιδιά και ενήλικες με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, επιλέχθηκε από το act4Greece, για να διεκδικήσει μέσω crowdfunding τους πόρους για την κατασκευή Πρότυπης Παιδικής Χαράς -τη μοναδική στην Ελλάδα- για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες.

Το act4Greece στήριξε τη δράση για τη δημιουργία Πρότυπης Παιδικής Χαράς στις εγκαταστάσεις της Αμυμώνης στο Ελληνικό, όπου λειτουργεί το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας «Ίριδα», από 15.12.2016 έως 30.06.2017, με συνολικό προϋπολογισμό €47.000.

Καθώς οι υφιστάμενες παιδικές χαρές δεν καλύπτουν τις ανάγκες παιδιών και ενηλίκων με βαριά εγκεφαλική παράλυση και αναπηρία όρασης, στην Πρότυπη Παιδική Χαρά θα δίνεται η δυνατότητα ακόμα και στα πλέον επιβαρυμένα άτομα και τις οικογένειές τους να απολαύσουν στιγμές χαρούμενης συνύπαρξης, σε ένα ασφαλές και προσεκτικά μελετημένο περιβάλλον, χωρίς την αίσθηση αποκλεισμού και περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζουν από τους γύρω τους. Ο κατάλληλα εξοπλισμένος χώρος, με την επιμέλεια των εκπαιδευτών της Αμυμώνης, επιτρέπουν την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης, που θα διασφαλίζουν την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων, για την όσο το δυνατόν ομαλή ψυχοσωματική, αισθητηριακή, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο παιχνίδι και τη χαρά και το act4Greece έδωσε τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό για την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης. Η Αμυμώνη ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια αυτή, ώστε το όραμά της να γίνει πραγματικότητα!

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 49.980
ΣΤΟΧΟΣ: € 47.000
15/12 - 30/06/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 30/06/2017

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 50.000
01/06 - 01/12/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ: € 98.000
02/05 - 02/11/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΝΑ ΠΑΩ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΣ: € 79.000
20/03 - 20/09/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ