Πρότυπη παιδική χαρά για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες

Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

Η έλλειψη κατάλληλου και ουσιαστικού πλαισίου ψυχαγωγίας για παιδιά με σοβαρές αναπηρίες στην Αττική οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας μίας Πρότυπης Παιδικής Χαράς, ειδικά σχεδιασμένης για παιδιά και ενήλικες με σοβαρά προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, στις εγκαταστάσεις της Αμυμώνης στο Ελληνικό.

Η Αμυμώνη είναι αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1993 από γονείς παιδιών με προβλήματα όρασης -ολική ή μερική τύφλωση- και πρόσθετες αναπηρίες, όπως νοητική υστέρηση, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, κλπ. Σκοπό είχε να καλύψει τις ανάγκες παιδιών που αποκλείονταν από διάφορα ειδικά σχολεία και παρέμεναν σπίτι, λόγω έλλειψης των κατάλληλων κρατικών ή ιδιωτικών δομών.

Το act4Greece στηρίζει τη δημιουργία Πρότυπης Παιδικής Χαράς στις εγκαταστάσεις της Αμυμώνης στο Ελληνικό, όπου λειτουργεί το Κέντρο Ημερησίας Φροντίδας «Ίριδα». Πλαισιωμένη από την εμπειρία και την εξειδίκευση των εκπαιδευτών της Αμυμώνης, η Παιδική Χαρά έχει στόχο να προσφέρει μοναδικές δυνατότητες ψυχαγωγίας και, παράλληλα, σημαντικά οφέλη στην εκπαίδευση, την κοινωνικοποίηση και την αυτοπεποίθηση των παιδιών με αναπηρίες, απασχολώντας τα με τρόπο ασφαλή και δημιουργικό.

Η δράση «Πρότυπη Παιδική Χαρά για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες» θα διαρκέσει από 15.12.2016 έως 30.04.2017, με ποσό στόχο €47.000.

Δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν και με απ’ ευθείας κατάθεση στο Δίκτυο Καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας ή με αποστολή εμβάσματος μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων internet, phone και mobile banking στο Λογαριασμό με αριθ. 080/005125-02 (ΙΒΑΝ: GR6301100800000008000512502 / BIC: ETHNGRAA).

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ: € 5.075
ΣΤΟΧΟΣ: € 47.000
15/12 - 30/04/2017

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 105.000
14/12 - 30/04/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Animasyros 9.0

ΣΤΟΧΟΣ: € 40.000
14/09 - 30/04/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΝΗΣΙΑ | ΦΑΣΗ B

ΣΤΟΧΟΣ: € 121.964
01/08 - 31/01/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ