Δημιουργία 20 ποιοτικών δανειστικών βιβλιοθηκών σε σχολεία της Ελλάδας | Act4Greece

Δημιουργία 20 ποιοτικών δανειστικών βιβλιοθηκών σε σχολεία της Ελλάδας

Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

Το βιβλίο αποτελεί βασικό εργαλείο πολιτισμού, εκπαίδευσης και διαμόρφωσης προσωπικοτήτων. Τα σωστά επιλεγμένα, ποιοτικά βιβλία συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη, τη δημιουργία συστήματος αξιών και εξασφαλίζουν την πολυμέρεια στη μόρφωση των νέων μαθητών.

Το act4Greece ενισχύει την πρωτοβουλία της Ελληνικής Λέσχης Βιβλίου (ΕΛΒΙ) για τη δημιουργία 20 Δανειστικών Βιβλιοθηκών σε ισάριθμα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 6 νομών της χώρας (Χίου, Κυκλάδων, Δράμας, Ημαθίας, Πέλλας, Δωδεκανήσου), καλύπτοντας τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας 1.676 μαθητών Δημοτικών, 655 μαθητών Γυμνασίων-Λυκείων και 235 εκπαιδευτικών ανά σχολική χρονιά.

Η δράση «Δημιουργία ποιοτικών δανειστικών βιβλιοθηκών σε 20 σχολεία της Ελλάδας» έχει συνολικό προϋπολογισμό €35.000 και διάρκεια από 17.01.2017 έως 31.12.2017. Η ΕΛΒΙ θα συμβάλλει με την προσφορά 20 σετ Διακοσμημένων Θεμάτων, τα οποία αποτελούν υλικό πνευματικής και αισθητικής καλλιέργειας, κόστους €2.000, το οποίο δεν συνυπολογίζεται  στον προϋπολογισμό της δράσης.

Η ΕΛΒΙ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να προσφέρει στους υποστηρικτές της δράσης δωρεάν κάρτα μέλους για ένα έτος στην ποιοτική δανειστική βιβλιοθήκη της.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 5.154
ΣΤΟΧΟΣ: € 35.000
17/01 - 31/12/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/12/2017

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΦΑΣΗ Β΄

ΣΤΟΧΟΣ: € 25.000
26/07 - 26/01/2019
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 1.500.000
26/07 - 26/07/2019
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ ΝΑ ΠΑΩ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟΧΟΣ: € 79.000
20/03 - 20/09/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ