Καρδιές για Όλους: Κάλυψη εξόδων χειρουργικών επεμβάσεων για άπορα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια

Κάθε προσφορά μέσω του act4Greece αποτελεί δωρεά. Με βάση το αποδεικτικό κατάθεσης στο πρόγραμμα act4Greece, τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτουν τις δωρεές αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον τις εντάξουν στην υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησής τους, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής των δαπανών αυτών στα βιβλία τους την περίοδο που πραγματοποιούνται (αρ. 22 και 23 του ΚΦΕ & ΠΟΛ1113/2015). Για κατοίκους εξωτερικού, ισχύει η νομοθεσία της φορολογικής κατοικίας τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.act4greece.gr/faq/

7.000.000 λόγοι γέννησαν την ανθρωπιστική δράση του ιδρύματος Coeurs pour Tous (Καρδιές για Όλους), καθώς 7.000.000 παιδιά στον κόσμο έχουν ανάγκη από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Μόνο στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, γεννιούνται 800 έως 1.000 παιδιά με καρδιοπάθεια. Από αυτά, το 1/3 -κυρίως νεογνά- χρήζουν άμεσης καρδιοχειρουργικής επέμβασης. Με δεδομένο ότι το 35% των παιδιών στη χώρα μας είναι ανασφάλιστα, η ανάγκη κάλυψης των εξόδων για τις απαιτούμενες επεμβάσεις είναι επιτακτική.

Το Ίδρυμα Coeurs pour Tous, με ανθρωπιστικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ιδρύθηκε το 1998 από τον καρδιοχειρουργό, Καθηγητή Αυξέντιο Καλαγκό, με έδρα τη Γενεύη, και μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει περισσότερα από 17.000 παιδιά παγκοσμίως. Το 2015, η ανθρωπιστική δράση του Ιδρύματος επεκτάθηκε στην Ελλάδα, με τη δημιουργία του παραρτήματος «Coeurs pour Tous Hellas» ανοίγοντας τις πόρτες του στη, δοκιμαζόμενη από την οικονομική κρίση, ελληνική κοινωνία.

Στην Ελλάδα του σήμερα, ο καρδιοχειρουργός Αυξέντιος Καλαγκός και οι συνεργαζόμενοι Έλληνες καρδιολόγοι και καρδιοχειρουργοί, απαντούν με την προσφορά του έργου τους, όποτε χρειάζεται, στις προσδοκίες των άπορων ασθενών παιδιών με καρδιοπάθεια. Επίσης, το ίδρυμα αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση των νοσηλίων για τις απαιτούμενες επεμβάσεις, των ιατρικών εξετάσεων και των εξόδων επεμβατικής καρδιολογίας.

Το act4Greece αγκαλιάζει τη δράση Καρδιές για Όλους, από 09.11.2017 έως 09.05.2018, με σκοπό τη συγκέντρωση ποσού €100.000, για να καλυφθούν οι δαπάνες για την αρωγή 9-10 άπορων και ανασφάλιστων παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια.

ΚΑΡΔΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: € 56.037
ΣΤΟΧΟΣ: € 100.000
09/11 - 09/05/2018
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 09/05/2018

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 50.000
01/06 - 01/12/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 1.500.000
26/07 - 26/07/2019
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ: € 98.000
02/05 - 02/11/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ