Πρόνοια, υγεία και αλληλεγγύη

Το Πρόγραμμα act4Greece περιλαμβάνει την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής πρόνοιας, δημόσιας υγείας και αλληλεγγύης, αναγνωρίζοντας πως οι δράσεις αυτές προωθούν την κοινωνική ευθύνη και συνοχή, αλλά και τη βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ

ΣΤΗΡΙ-ΖΟΥΜΕ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΤΟΧΟΣ: € 24.000
10/04 - 31/10/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 32.980
15/12 - 30/06/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 30/06/2017
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΣΧ. ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 325.501
15/12 - 02/06/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 02/06/2017
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ Δ. ΑΤΤΙΚΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 459.287
02/08 - 31/05/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/05/2017
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΝΗΣΙΑ | ΦΑΣΗ B

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 2.195
01/08 - 31/01/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/01/2017
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΝΗΣΙΑ | ΦΑΣΗ Α

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 127.107
29/01 - 31/07/2016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/07/2016
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ 2015 - 2016

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 340.549
29/01 - 15/06/2016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 15/06/2016
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ