Πολιτισμός & πολιτιστική επιχειρηματικότητα | Άξονες | Act4Greece


Πολιτισμός & πολιτιστική επιχειρηματικότητα

Ο πολιτισμός αποτελεί ένα ανεκτίμητο κεφάλαιο για τη χώρα μας, που συνδέεται με αξίες, όπως η δημιουργικότητα, η πολυμορφία, η συνεργασία και η ομαδικότητα. Αποτελεί, επίσης, ιδιαίτερα για τη χώρα μας, ένα ανεκτίμητο αναπτυξιακό κεφάλαιο, που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο. Το Πρόγραμμα act4Greece στοχεύει να υποστηρίξει δράσεις τόσο για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και παράδοσης, όσο και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 621
02/05 - 31/08/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/08/2017
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 10.307
14/12 - 31/05/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/05/2017
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Animasyros 9.0

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 11.895
14/09 - 30/04/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 30/04/2017
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΣΣΩΠΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 80.580
14/09 - 31/12/2016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 19/12/2016
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 108.176
16/03 - 16/06/2016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 10/05/2016
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ