Νεανική & καινοτόμος επιχειρηματικότητα

H στήριξη της νεανικής, νεοφυούς επιχειρηματικότητας με εξωστρεφή προσανατολισμό αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Προγράμματος act4Greece, καθώς είναι ένα από τα κλειδιά για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας και τον περιορισμό της φυγής των νέων στο εξωτερικό. Οι δράσεις που υποστηρίζονται, επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση, ανάδειξη και προβολή καινοτόμων ιδεών και έργων, στην εκπαίδευση και καθοδήγηση ομάδων νέων επιχειρηματιών και στη δημιουργία υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ
Στο πλαίσιο του άξονα αυτού, το Πρόγραμμα act4Greece σύντομα θα γνωστοποιήσει τις προς υποστήριξη δράσεις και τους αντίστοιχους φορείς υλοποίησης.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ