Έρευνα, εκπαίδευση & κατάρτιση

Η υποστήριξη της έρευνας και της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποτελούν θεμέλιο λίθο προόδου και ανάπτυξης για την κοινωνία μας. Το act4Greece υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα, αλλά και δράσεις δια βίου μάθησης, που ανοίγουν το δρόμο σε νέους ορίζοντες γνώσης, φέρνουν πιο κοντά τον κόσµο της πληροφορίας και της τεχνολογίας, προκαλούν το συνεχές ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, εξασφαλίζουν ποιότητα γνώσης, βοηθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων και δημιουργούν ευκαιρίες για εργασία και περαιτέρω επαγγελματική, οικονομική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 50.000
01/06 - 01/12/2018
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 27.408
20/12 - 30/06/2018
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 30/06/2018
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1821

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 9.610
30/10 - 30/04/2018
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 30/04/2018
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

YOU GO CULTURE

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 42.885
10/05 - 31/03/2018
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/03/2018
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 5.154
17/01 - 31/12/2017
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/12/2017
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 1821

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 64.317
29/01 - 31/12/2016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/12/2016
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ