Έρευνα, εκπαίδευση & κατάρτιση

Η υποστήριξη της έρευνας και της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποτελούν θεμέλιο λίθο προόδου και ανάπτυξης για την κοινωνία μας. Το act4Greece υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα, αλλά και δράσεις δια βίου μάθησης, που ανοίγουν το δρόμο σε νέους ορίζοντες γνώσης, φέρνουν πιο κοντά τον κόσµο της πληροφορίας και της τεχνολογίας, προκαλούν το συνεχές ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων, εξασφαλίζουν ποιότητα γνώσης, βοηθούν στην απόκτηση δεξιοτήτων και δημιουργούν ευκαιρίες για εργασία και περαιτέρω επαγγελματική, οικονομική, κοινωνική και προσωπική ανάπτυξη.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ

YOU GO CULTURE

ΣΤΟΧΟΣ: € 65.000
10/05 - 10/09/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ: € 35.000
17/01 - 31/12/2017
ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 1821

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 64.317
29/01 - 31/12/2016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/12/2016
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ