Αθλητικές δραστηριότητες

Ο αθλητισμός αποτελεί διαχρονική αξία «ζωής», αναγνωρισμένη από την αρχαιότητα για την συμβολή της στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του ανθρώπου. Ο σύγχρονος πολίτης προσβλέπει στα αναντικατάστατα οφέλη της αθλητικής δράσης, όπως η θετική επίδραση στην υγεία και την ψυχολογία, η βελτίωση του πνεύματος, η καλλιέργεια της κοινωνικότητας, η ανάπτυξη της ηθικής και των πανανθρώπινων αξιών. Στη χώρα που γέννησε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, το Πρόγραμμα act4Greece στηρίζει δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση των αθλητικών δραστηριοτήτων, τη βελτίωση των αθλητικών υποδομών, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στη χώρα μας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:
€ 25.000
28/06 - 31/03/2018
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: 31/03/2018
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ